• Log masuk

Dasar Privasi

Pengenalan
Dasar ini (bersama-sama dengan terma dan syarat penggunaan seperti yang ditetapkan di www.Amazing Fables.com/terms) terpakai apabila anda menggunakan laman web kami Amazing Fables.com ("Laman Web") atau melawat tapak yang menggunakan teknologi pengiklanan kami. Dasar ini menetapkan asas mana data peribadi yang kami kumpulkan dari anda, atau yang anda berikan kepada kami, akan diproses oleh kami. Sila baca dengan teliti untuk memahami pandangan dan amalan kami mengenai data peribadi anda dan bagaimana kami akan merawatnya. Untuk tujuan Akta Perlindungan Data 1998, pengawal data adalah Amazing Fables, Malaysia.

Dasar Privasi ini mengawal cara Fables Amazing mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpulkan dari pengguna (setiap satu, "Pengguna") laman web http://www.amazingfables.com ("Situs").

Maklumat pengenalan diri
Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan diri dari Pengguna dalam pelbagai cara, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apabila Pengguna melawat tapak kami, mendaftar di laman web ini, membuat pesanan, mengisi borang, bertindak balas kepada kaji selidik, dan berkaitan dengan aktiviti, perkhidmatan, ciri atau sumber lain yang kami ada di Laman kami. Pengguna boleh diminta, sesuai nama, alamat e-mel, alamat surat, nombor telefon, nombor keselamatan sosial. Pengguna boleh, bagaimanapun, melawat Laman kami tanpa nama. Kami akan mengumpulkan maklumat pengenalan diri dari Pengguna hanya jika mereka secara sukarela menyerahkan maklumat tersebut kepada kami. Pengguna sentiasa boleh menolak untuk membekalkan maklumat pengenalan diri, kecuali ia boleh menghalang mereka daripada terlibat dalam aktiviti berkaitan Laman tertentu.

Maklumat pengenalan bukan peribadi
Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan bukan peribadi mengenai Pengguna apabila mereka berinteraksi dengan Laman kami. Maklumat pengenalan bukan peribadi mungkin termasuk nama pelayar, jenis komputer dan maklumat teknikal mengenai Pengguna cara sambungan ke Laman kami, seperti sistem operasi dan penyedia perkhidmatan Internet yang digunakan dan maklumat lain yang serupa.

Kuki penyemak imbas web
Tapak kami boleh menggunakan "cookies" untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Penyemak imbas web pengguna menempatkan kuki pada cakera keras mereka untuk tujuan penyimpanan rekod dan kadang-kadang untuk mengesan maklumat tentang mereka. Pengguna boleh memilih untuk menetapkan penyemak imbas web mereka untuk menolak cookies, atau memberi isyarat kepada anda apabila kuki sedang dihantar. Sekiranya mereka berbuat demikian, perhatikan bahawa beberapa bahagian Laman tidak berfungsi dengan baik.

Bagaimana kami menggunakan maklumat yang dikumpul
Fables Amazing boleh mengumpul dan menggunakan Pengguna maklumat peribadi untuk tujuan berikut:

Untuk menjalankan dan mengendalikan Tapak kami- Kami mungkin memerlukan kandungan paparan maklumat anda di Laman dengan betul.
Untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan-Maklumat yang anda berikan membantu kami memberi respons kepada permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan yang lebih efisien.
Untuk memperibadikan pengalaman pengguna- Kami boleh menggunakan maklumat dalam agregat untuk memahami bagaimana Pengguna kami sebagai sebuah kumpulan menggunakan perkhidmatan dan sumber yang disediakan di Laman kami.
Untuk meningkatkan Tapak kami- Kami boleh menggunakan maklum balas yang anda berikan untuk meningkatkan produk dan perkhidmatan kami.
Untuk menjalankan promosi, pertandingan, tinjauan atau ciri Laman lain
Untuk menghantar maklumat Pengguna yang mereka bersetuju untuk menerima mengenai topik yang kami fikir akan menarik minat mereka.

Untuk menghantar e-mel berkala
Kami boleh menggunakan alamat e-mel untuk menghantar maklumat Pengguna dan kemas kini yang berkaitan dengan pesanan mereka. Ia juga boleh digunakan untuk menjawab pertanyaan, pertanyaan, dan / atau permintaan lain. Kami tidak mengumpul maklumat kewangan anda. Ini dikumpulkan dan disimpan oleh pemproses pembayaran pihak ketiga. Penggunaan data yang dikumpulkan

E-mel yang kami hantar kepada anda jatuh ke dalam dua kategori:

E-mel yang memberikan anda maklumat mengenai tawaran, produk baru dan perkara lain yang kami fikir dapat menarik minat anda atau pelanggan Fables Amazing secara amnya.

E-mel dan peringatan mesej yang kami hantar mengenai aktiviti pada akaun Fables Amazing anda ("Mesej Servis"), khususnya
Untuk mengingatkan anda tentang promosi dan harga istimewa
Untuk mengingatkan anda tentang item yang tidak disusun dalam bakul dalam talian anda
Untuk mengingatkan anda tentang ciptaan produk yang anda telah ditinggalkan
Suruh untuk menangkap maklum balas anda mengenai pesanan yang anda telah buat dengan Fables Menakjubkan
Suruh untuk menangkap maklum balas anda mengenai hubungan dengan pasukan perkhidmatan pelanggan kami

Kaedah pemprosesan
Kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, mengekalkan dan melupuskan data peribadi anda dengan cara yang betul, untuk tujuan yang dibenarkan dan mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan akses, pendedahan, pengubahsuaian, atau pemusnahan yang tidak dibenarkan. Pemprosesan data dijalankan menggunakan komputer dan / atau alat yang didayakan oleh IT, mengikut prosedur dan mod organisasi yang ketat berkaitan dengan tujuan yang ditunjukkan.

Malangnya, penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keamanan data peribadi anda yang dihantar melalui internet. Sebarang penghantaran adalah pada risiko anda sendiri. Sebaik sahaja kami menerima data peribadi anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk cuba mencegah akses yang tidak dibenarkan. Dalam Fables Amazing, kami menyekat akses data peribadi anda kepada pekerja kami yang mempunyai alasan perniagaan untuk mengetahui data tersebut. Kami juga mengekalkan perlindungan fizikal, elektronik dan prosedur yang mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan untuk melindungi data peribadi anda daripada akses yang tidak dibenarkan.

Bagaimana kami melindungi maklumat anda
Kami mengamalkan amalan pengumpulan, penyimpanan dan pemprosesan data yang sesuai dan langkah-langkah keselamatan untuk melindungi daripada akses tanpa kebenaran, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan maklumat peribadi anda, nama pengguna, kata laluan, maklumat urus niaga dan data yang disimpan di Laman kami.

Tempat
Semua data yang anda berikan kepada kami disimpan di pelayan selamat kami di EU. Jika perlu dan untuk tujuan yang telah anda persetujui, data boleh dipindahkan ke, dan disimpan di, destinasi di luar Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA"). Ia juga boleh diproses oleh kakitangan yang beroperasi di luar EEA yang bekerja untuk kami atau untuk salah satu pembekal kami. Kakitangan sedemikian mungkin terlibat dalam, antara lain, pemenuhan pesanan anda, pemprosesan butiran pembayaran anda dan penyediaan perkhidmatan sokongan. Kami hanya akan memindahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga di wilayah luar EEA di mana pemindahan tersebut mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Untuk maklumat anda, ini termasuk keadaan di mana: wilayah diiktiraf sebagai menawarkan perlindungan standard yang mencukupi;
pihak ketiga berpusat di Amerika Syarikat dan telah mendaftar ke Skim Safe Harbor; atau kami telah menyediakan perlindungan yang mencukupi, termasuk pelaksanaan peruntukan kontrak standard yang diluluskan sebagai menyediakan perlindungan yang mencukupi berkenaan dengan perlindungan privasi anda.
Dengan menyerahkan data peribadi anda, anda bersetuju untuk pemindahan, penyimpanan atau pemprosesan ini. Kami akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dirawat dengan selamat dan mengikut dasar privasi ini.

Masa pengekalan
Data anda disimpan hanya untuk masa yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan atau produk yang anda minta, atau untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam dasar ini.

Maklumat mengenai Cookies
Laman Web kami menggunakan kuki untuk membezakan anda dari pengguna lain di Laman Web kami. Ini membantu kami memberikan anda pengalaman yang baik apabila anda melayari Laman Web kami dan juga membolehkan kami memperbaiki Laman Web kami. Dengan terus melayari Laman Web, anda bersetuju untuk menggunakan cookies cookies.A kami adalah fail kecil huruf dan nombor yang kami simpan pada penyemak imbas anda atau pemacu keras komputer anda jika anda bersetuju. Cookies mengandungi maklumat yang dipindahkan ke cakera keras komputer anda.
Anda menyekat cookies dengan mengaktifkan tetapan pada penyemak imbas anda yang membolehkan anda menolak tetapan semua atau beberapa kuki. Walau bagaimanapun, jika anda menggunakan tetapan penyemak imbas anda untuk menyekat semua kuki (termasuk kuki penting), anda mungkin tidak dapat mengakses semua atau sebahagian laman web kami.

Kecuali kuki penting, semua kuki akan luput selepas maksimum dua belas bulan.

Hak anda
Anda mempunyai hak, pada bila-bila masa, untuk mengetahui sama ada data peribadi telah disimpan serta kandungan dan asal data untuk mengesahkan ketepatannya. Anda juga berhak meminta data anda ditambah, disekat, dipadam, dikemas kini atau diperbetulkan. Permintaan hendaklah dihantar kepada kami di info@amazingfables.com. Permintaan akses apa pun mungkin tertakluk kepada bayaran untuk memenuhi kos kami untuk memberikan anda butiran data yang kami terima mengenai anda.

Perubahan kepada dasar privasi ini
Fables Amazing mempunyai kebijaksanaan untuk mengemas kini dasar privasi ini pada bila-bila masa. Apabila kami berbuat demikian, kami akan menghantar pemberitahuan pada halaman utama Laman kami. Kami menggalakkan Pengguna sering memeriksa halaman ini untuk sebarang perubahan untuk terus dimaklumkan mengenai cara kami membantu melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mengkaji semula dasar privasi ini secara berkala dan menyedari pengubahsuaian.

Penerimaan anda terhadap istilah ini
Dengan menggunakan Laman ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap dasar ini. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar ini, jangan gunakan Laman kami. Penggunaan berterusan Tapak anda selepas penyerahan perubahan kepada dasar ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Dasar privasi ini dibina dengan penjana dasar percuma.

Hubungi kami
Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, amalan laman web ini, atau urusan anda dengan laman web ini, sila hubungi kami.

Dokumen ini dikemaskinikan terakhir pada 17 Mac, 2018