• Đăng nhập

Phiếu quà tặng


Bây giờ bạn có thể gửi phiếu quà tặng Amazing Fables cho những người thân yêu của bạn.

  • Bạn có thể mua phiếu quà tặng có thể đổi lấy một cuốn sách miễn phí trên trang web của chúng tôi bởi người nhận.
  • Phiếu mua hàng tuyệt vời của chúng tôi là lý tưởng cho các bữa tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm theo mùa hoặc quà tặng nhân viên.
  • Bạn có thể quản lý người nhận (tùy chọn) cho các chứng từ đã mua. Chỉ cần nhập tên và email của họ và các chứng từ sẽ được gửi tự động đến họ với các hướng dẫn quy đổi.
Điều khoản và điều kiện
*Các chứng từ bạn mua chỉ có thể được áp dụng tại quốc gia vận chuyển bạn chọn trong khi thanh toán.
*Phí vận chuyển sẽ được tính trong quá trình mua các chứng từ để người nhận không cần phải trả bất cứ điều gì.

Any questions? Please get in touch with us at: support@amazingfables.com